miércoles, 23 de septiembre de 2020

OS REIS CATÓLICOS FORON EXCOMULGADOS

Os Reis Católicos foron supostamente uns grandes defensores da fe e as institucións da Igrexa. Pero o certo é que o papa Paulo II decretou o seu excomunión. Isabel de Castela e Fernando II de Aragón non podían casar debido ao seu próximo grao de consanguinidade. Ante a negativa do irmán dela, o rei Enrique IV, de solicitar unha dispensa papal –era contrario á unión–, os mozos inventaron todo tipo de argucias. Chegaron a falsificar unha dispensa, emitida anos antes para outras persoas, coa firma do Rey. Foi así como lograron celebrar ilegalmente a voda e pasaron a vivir en situación de concubinato.

Fai clic sobre a imaxe para coñecer como se lexitimou a súa situación: