domingo, 26 de noviembre de 2017

500 ANOS DA REFORMA PROTESTANTE EN EUROPA

Para entender a orixe do protestantismo hai que repasar a historia de Europa do século XV e XVI. Para financiar a construción da basílica de san Pedro no Vaticano, o Papa León X mandou predicar unhas indulxencias, que permitían reducir as penas polos pecados a cambio de diñeiro. Un monxe alemán profesor de teoloxía na universidade de Wittenberg chamado Martín Lutero, en 1517, denunciou estas prácticas e colgou na porta da igrexa desa localidade as súas 95 teses sobre as indulxencias, que eran unha dura crítica sobre o tema. Desafiaba a autoridade do Papa, cuestionaba a forma de vida da xerarquía eclesiástica e propoñía unha volta aos valores orixinais da igrexa. Era o inicio da Reforma.
Para obter máis información pulsa sobre a imaxe que aparece a continuación: